Arvoa luova yksityinen sijoitusyhtiö

Haluamme tehdä sijoituksia jotka tuottavat lisäarvoa kaikille osapuolille sekä yhteiskunnalle.

Meistä

KUSINKAPITALIN SIJOITUKSET JAKAANTUVAT PÄÄOMASIJOITUKSIIN JA PORTFOLIOSIJOITUKSIIN. YHTIÖ ON PERUSTETTU VUONNA 2004.

Yhtiön lähestymistapa on olla aktiivinen, arvoa luova ja pitkäjänteinen sijoittaja. Haluamme tehdä sijoituksia jotka tuottavat lisäarvoa kaikille osapuolille sekä yhteiskunnalle.

Historiamme
01

Pääomasijoitukset

Pääomasijoitukset

Arvoa luovat sijoitukset

Haluamme kohdistaa resurssimme kestävään ja arvoa luoviin sijoituksiin sekä hankkeisiin. Keskitymme kiinteistö- ja vaikuttavuussijoituksiin.

Lue lisää
02

Portfoliosijoitukset

Portfoliosijoitukset

Aktiivinen, pitkäjänteinen & globaali

Kusinkapitalin sijoitusstrategian kulmakivi on sijoittaa julkisesti noteerattuihin osakkeisiin. Keskitymme korkealaatuisiin kasvuyrityksiin, jotka valikoimme oman analyysimme perusteella.

Lue lisää

Haluamme tehdä sijoituksia jotka tuottavat lisäarvoa kaikille osapuolille sekä yhteiskunnalle.

Kestävä kehitys

Myönteinen vaikutus

Haluamme vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan sekä sijoituksiemme että lahjoitusten kautta. Sijoituksissa otamme huomioon kestävyystekijät ja haluamme kohdistaa resursseja kestävää arvoa luoviin sijoituksiin sekä vaikuttavuussijoituksiin.

Lue lisää