Kestävä kehitys

Sijoituksissamme otamme huomioon vastuullisuustekijät, jotka vähentävät riskejä ja vaikuttavat positiivisesti yhteiskuntaan. Näin uskomme, että myös sijoitetun pääoman tuotto suhteessa riskiin paranee. Erityisesti pääomasijoituksissa haluamme kohdentaa resursseja sijoituksiin, jotka tuottavat kestävää arvoa emmekä toimi vain passiivisena omistajana.

 

Vaikuttavuussijoituksissamme haemme selkeää positiivista vaikutusta yhteiskuntaan sekä tuottoa pääomalle. Teemme pääsääntöisesti vaikuttavuussijoituksia pääomarahastojen kautta.

 

Kusinkapital tekee vuosittain lahjoituksia hyväntekeväisyyteen. Haluamme sitä kautta tukea yhteiskuntaa kolmannen sektorin kautta. Meillä on vahva sidos suvun ALH säätiöön, joka tukee perheitä ja yksilöitä, jotka ovat avun tarpeessa sekä puhtaan ympäristön edistäminen. Suurin osa lahjoituksistamme kanavoituu säätiön kautta.