Vaikuttavuussijoitukset

Vaikuttavuussijoituksissa haemme selkeää positiivista vaikutusta yhteiskuntaan ja pääoman tuottoa.

Vaikuttavuussijoituksissa haemme selkeää positiivista vaikutusta yhteiskuntaan ja pääoman tuottoa. Haluamme kohdentaa pääomaa sijoituksiin, joilla on myönteinen vaikutus yhteiskuntaan. Siksi vaikuttavuussijoittaminen on luonnollinen osa Kusinkapitalin kokonaisstrategiaa. Teemme vaikuttavuussijoituksia pääasiassa pääomasijoitusrahastojen kautta.