PORTFOLIOSIJOITUKSET


Oleellinen osa Kusinkapitalin toimintaa on sijoittaa yhtiön varoja pörssissä noteerattuihin osakkeisiin ja velkakirjoihin. Emme pääsääntöisesti sijoita rahastoihin, vaan valitsemme osakkeemme itse oman kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysimme perusteella.

FOKUS


Portfoliossamme painotamme laatu- ja kasvuyhtiöitä Pohjoismaista, Euroopasta ja Amerikasta. Katsomme saavamme riittävän maantieteellisen hajautuksen sijoittamalla kansainvälisesti toimiviin länsimaisiin yhtiöihin, emmekä tee suoria sijoituksia länsimaiden ulkopuolelle kuin poikkeustilanteissa. Sijoitushorisonttimme on pitkäjänteinen ja keskitymme sijoittamaan yhtiöihin joilla on hyvät edellytykset kasvaa markkinoita nopeammin, esim. oman markkina-asemansa, pääomarakenteensa tai kilpailutilanteen johdosta.

Velkakirjasijoituksissa keskitymme hyvän riski/tuottosuhteen omaaviin velkakirjoihin. Pohjoismaisilta pieniltä markkinoilta on usein löydettävissä hyviä sijoituskohteita, koska voimme pitkäjänteisenä sijoittajana hyödyntää esimerkiksi heikon likviditeetin aiheuttamia alennusmyyntejä omaksi hyödyksemme. Portfoliosijoitusstrategiallamme on kiinteä absoluuttinen tuottotavoite, minkä vuoksi tuottotavoitteemme velkakirjasijoituksille on myös yleensä markkinoiden keskitasoa korkeampi.

KUSINKAPITAL MISSIO


Haluamme tehdä sijoituksia jotka tuottavat lisäarvoa kaikille osapuolille sekä yhteiskunnalle.

OSOITE


Kusinkapital AB

Pohjoisesplanadi 5

00170 Helsinki

Sähköposti: info@kusinkapital.fi