Portfoliosijoitukset

Kusinkapitalin sijoitusstrategian kulmakivi on sijoittaa julkisesti noteerattuihin osakkeisiin. Keskitymme korkealaatuisiin kasvuyrityksiin, jotka valikoimme oman analyysimme perusteella.

Strategia

Portfoliosijoitusten tarkoituksena on olla Kusinkapitalin kokonaisstrategian kulmakivi. Nämä sijoitukset ovat likvidein osa Kusinkapitalin sijoituksista. Portfolio on maailmanlaajuinen, sillä on pitkän aikavälin horisontti ja sen tavoitteena on tuottaa parempia tuottoja kuin yleinen markkina.

 

Toteutamme strategiamme perusteellisen analyysin ja oman osakevalintamme avulla. Keskitymme laatuyrityksiin, joilla on vahva tuloskasvu ja jotka voimme omistaa pitkällä aikavälillä. Jätämme myös tilaa lyhyemmän aikavälin opportunistisiin sijoituksiin. 

 

Family Office ominaisuudessa ja pitkäjänteisenä sijoittajana haluamme sijoitustemme kautta myötävaikuttaa kestävään yhteiskunta kehitykseen tulevia sukupolvia ajatellen. Näin ollen ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan huomioon ottaminen muodostavat kulmakiven meidän sijoitusprosesseissamme ja sijoituspäätöksissä. Kusinkapitalissa ollaan myös kiinnostuneita ns. ”impact investing” sijoittamisesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista olla mukana myötävaikuttamassa parempaan ja tasa-arvoisempaan tulevaisuuteen kansainvälisesti yhdessä muiden sijoittajien kanssa.